Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu Płetwonurków „BURSZTYN” LOK Kalisz – 15.05.2015

zebranieBURSZTYN2015W dniu 15 maja, w siedzibie naszej jednostki odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu Płetwonurków „BURSZTYN” LOK Kalisz. W trakcie zebrania udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Prezes ustępującego zarządu, Bogumił Dopierała, podsumował pięcioletnią kadencję i osiągnięcia klubu.
W trakcie zebrania, podczas tajnego głosowania wybrany został Prezes Klubu, nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.
Prezesem Klubu, jednogłośnie wybrany został Bogumił Dopierała. Nowy Zarząd w składzie : wiceprezes – Piotr Piątyszek, sekretarz – Michał Kaftanowicz, skarbnik – Igor Śródka, członek zarządu – Radosław Lipatow.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Sławomir Ziółkowski, członek – Adam Lisiecki.
Delegatami na powiatowe Zebranie Delegatów został Zarząd Klubu.
Prezes Dopierała przedstawiła również program działania na najbliższą kadencję.
Podczas zebrania nadano również status Członka Honorowego. Członkiem Honorowym został Bogumił Dopierał – założyciel i wieloletni Prezes klubu oraz Jan Wilkaniec.

 

Więcej zdjęć: KLIKNIJMożliwość komentowania została wyłączona.