Walne zebranie sprawozdawcze

W niedzielę 13 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Kalisz. Wzięło w nim udział 68 druhen i druhów oraz zaproszeni goście.

Na zebraniu przyjęto nowych członków i odebrano od nich ślubowanie.

Odznaczono też zasłużonych członków OSP za ich wieloletnią służbę.

Ponadto porządek obrad obejmował:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 9. Dyskusja.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *