Walne zebranie sprawozdawcze

W Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza, w dniu 26 lutego, miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu. To coroczne wydarzenie, które podsumowuje rok miniony oraz czyni plany na rok bieżący. Jest też uroczystością społeczności strażackiej, w trakcie której nadawane są honory i odznaczenia, oraz możliwość spotkania z przedstawicielami współpracujących instytucji i jednostek.

Druh Grzegorz Kuświk dokonał otwarcia zebrania oraz powitania gości. Zaszczycili nas swoja obecnością: Inspektor Jacek Kryształ – przedstawiciel Komendanta Straży Miejskiej Kalisza, Kałużny Dominik – p.o. Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Lasiecki Sławomir – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza, Lewandowski Ireneusz – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu, Michalski Andrzej – Prezes Rejonowej Organizacji LOK w Kaliszu, Skarżyński Tadeusz – Przewodniczący Rady Miasta Kalisza, Włodarek Zbigniew – Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza oraz nasz działacz a zarazem radny Rady Miasta Kalisza druh Dariusz Grodziński.

Przewodniczącym zebrania jednogłośnie został wybrany druh Krzysztof Kurzawski. Następnie wybrano druha Robert Andrzejewskiego na protokolanta, druha Zbigniewa Świątnickiego oraz druha Bernarda Chmielewskiego do komisji mandatowo-skrutacyjnej. Kolejną poddaną głosowaniu kandydaturą był druh Paweł Karolak jako przewodniczący oraz druh Artur Goździewicz jako sekretarz do komisji uchwał i wniosków.

Nasze szeregi zasiliło kolejnych dwanaścioro nowych druhów i druhen, którzy złożyli ślubowanie na sztandar naszej jednostki. W nasze szeregi oficjanie wstąpili: Bronka Gabriela, Bronka Tomasz, Duda Marcin, Grodzińska Barbara, Karbowski Tomasz, Kołodziejczak Marta, Kossowska Sławomira, Lis Wojciech, Majda Adrian, Siwiak Gabriela, Stanisławska Monika, Stanisławska Wiktoria.

Następnie przyznano jubileuszowe odznaczenia strażackie „Za wysługę lat”. Za 50 lat służby druh Donart Paweł i druh Nowicki Andrzej. Za 45 lat druh Piotrowski Jan. 20 lat druh Kazimierczak Konrad, druh Kolanek Piotr, druh Salamon Emil. Za 10 lat: druhna Bąk Elżbieta, druhna Dopierała Dobromira, druh Górski Andrzej, druh Kaftanowicz Michał, druh Piątyszek Agnieszka, druh Ptak Michał, druh Salamon Krzysztof, druh Świątnicki Zbigniew.

Dokonano wręczenia złotego medalu „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” dla druha Dariusza Grodzińskiego, natomiast srebrne otrzymali druh Adama Kliber i druh Dionizy Chojnacki.

Przyznano także certyfikaty LOK CMAS w stopniu P1 i specjalizacje płetwonurkowe 11 osobom: Kuś Kacper, Jakubczak Michał, Kaczmarek Kinga, Kołodziejczak Marta, Bućko Marcin, Cichy Mateusz, Piątkowski Adam, Banach Piotr, Sobczak Piotr, Włodarz Szymon, Grabowski Sylwester.

W kolejnych punktach druh Grzegorz Kuświk przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za rok 2022, a druh Paweł Karolak przedstawił sprawozdanie finansowe. Druhna Natalia Gryndzińska przedstawiła sprawozdanie Komisji rewizyjnej, a druh Grzegorz Kuświk omówił plan działalności OSP na rok 2023, wraz z druhem skarbnikiem Paweł Karolak w zakresie planu finansowego jednostki.

Podczas wolnych wniosków głos zawarł druh Stanisław Juszczak w sprawie podniesienia rocznej składki członkowskiej od 2024 roku w wysokości 30 zł dla osób uczących się do ukończenia 25 lat, emerytów i rencistów oraz 60 zł dla pozostałych osób. Nastąpiła również przemowa przybyłych gości: Zbigniewa Włodarka, Ireneusza Lewandowskiego i Andrzeja Michalskiego.

W jawnym głosowaniu jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP w Kaliszu oraz przyjęto wszystkie plany na 2023 rok. Zebranie zakończyło wspólne zdjęcie członków naszej jednostki zaproszonymi gośćmi.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *