Zarząd

Skład Zarządu

Prezes dh Grzegorz Kuświk

Wiceprezes-naczelnik dh Radosław Lipatow

Wiceprezes dh Grzegorz Olszyna

Wiceprezes dh Zbigniew Świątnicki

Sekretarz dh Maciej Brzeziński

Gospodarz dh Mariusz Stanisławski

Skarbnik dh Paweł Karolak

Członek zarządu dh Krzysztof Salamon

Członek zarządu dh Piotr Lazarek

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca dh Natalia Gryndzińska

Wiceprzewodniczący dh Piotr Lewandowski

Sekretarz dh Radosław Markiewicz

Członek dh Emil Salamon

Członek dh Artur Goździewicz